Seniornett Norge

Seniornett Norge er en ideell organisasjon, stiftet i 1997 som arbeider for at seniorer (55+) skal delta aktivt i informasjonssamfunnet. Seniornett har som mål at alle seniorer i Norge skal være silicone water bottle sleeve, eller få mulighet til å være, fortrolige med moderne informasjonsteknologi.

Foreningen ble stiftet høsten 1997 av en gruppe seniorer som startet internettopplæring på Deichmanske bibliotek, Majorstuen filial i Oslo design a football uniform.

SeniorSurf-dagen arrangeres hvert år i regi av Seniornett Norge, første gang i år 2000. Da kan seniorer i de fleste kommuner få prøve Internett gratis og med veiledning. Bibliotek, seniorsentre og frivillighetssentraler stiller opp med datamaskiner og sørger for veiledere. Banker, skoler og frivillige organisasjoner er også med og bidrar til at seniorer får prøve seg. Fram til 2010 har over 75 000 seniorer fått sin første innføring i Internett på SeniorSurf-dager.

Seniornett Norge ble tildelt Folkeopplysningsprisen for 2012. Den fikk de for arbeidet med å få dem over 60 aktive på Internett.