Vytiskorsets orden

Vytiskorsets orden (litauisk: Vyčio Kryžiaus ordinas) er en litauisk militær orden. Den ble innstiftet 23. november 1918 til belønning av dem som hadde utmerket seg i kampen for Litauens uavhengighet. I årene Latvia var innlemmet i Sovjetunionen ble ordenen ikke tildelt. Vytiskorsets orden ble gjenopptatt 15

Brazil Away DOUGLAS COSTA 7 Jerseys

Brazil Away DOUGLAS COSTA 7 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. januar 1991, etter at Litauen på nytt hadde vunnet selvstendighet. Ordenen er senere revidert ved lov i 1997. Den tildeles nå for utvist mot i forsvaret av Litauens frihet og selvstendighet. Presidenten er ordenens stormester. Vytiskorsets orden rangerer som nummer to av Litauens fire ordener, etter Vytautas den stores orden, men foran Storhertug Gediminas av Litauens orden og Litauens fortjenstorden .

Ved innstiftelsen hadde Vytiskorsets orden tre grader. Etter gjenopptakelsen er antallet grader utvidet med to, slik at Vytiskorsets orden i dag er inndelt i fem grader:

I ekstraordinære tilfeller kan 1. klasse også tildeles med kjede.

Ordenstegnet for Vytiskorsets orden er et svartemaljert dobbeltkors med hvite kanter. På korset er det plassert korslagte sverd i gull. I midten finnes et sekskantet merke i rødt med hvite kanter der Litauens riksvåpen er plassert. Våpenet består av en ridder til hest og kalles vytis på litauisk. Ridderen holder et skjold med et dobbeltkors. Baksiden bærer innskriften «Už narsumą» («for mot») og årstallet «1919». Ordenstegnet er likt for alle klasser. Det er opphengt i et rødt bånd med svarte striper. 5. klasse har en sølv eikgren i båndet, 4. klasse har to weatherproof phone box. Ordenstegnet for 3. og 4. klasse bæres i bånd om halsen. Ordensstjernen er i sølv og har ni tagger. Ordenstegnet er plassert i midten. For 1. klasse bæres ordenstegnet i ordensbånd over brystet.

Vytiskorsets orden tildeles for modig innsats i forsvaret av Litauens frihet og selvstendighet. Ordenen kan tildeles medlemmer av Litauens væpnede styrker, frivillige og andre borgere. Deltakere i motstanden mot okkupasjonen i årene 1940 til 1990 kan også tildeles ordenen. Unntaksvis kan den også tildeles utlendinger. Vytiskorsets orden kan tildeles posthumt. Etter gjenopptagelsen av Vytiskorsets orden ble ordenen først tildelt ofrene for Den blodige søndagen, da sovjetiske militærstyrker 13. januar 1991 gikk til angrep på sivile som demonstrerte for litauisk uavhengighet. Deretter ble mange eksillitauere football shirt printing, som hadde kjempet Litauens sak i utlandet, hedret med Vytiskorsets orden. Også militære offiserer som bidro til tilbaketrekkingen av fremmede lands militærstyrker fra litauisk territorium er tildelt ordenen.