Australian National University

Australian National University (Australijski Uniwersytet Narodowy, ANU) – australijska państwowa uczelnia z siedzibą w Canberze.

Według prestiżowego rankingu magazynu Times Higher Education, jest jedynym australijskim uniwersytetem sytuującym się w grupie 20 najlepszych na świecie (w zestawieniu za rok 2008 zajął 16. miejsce) steak tenderiser. Jest również jedyną uczelnią działającą na mocy ustawy przyjętej przez australijski parlament federalny, co miało miejsce 1 sierpnia 1946. Powołanie go do życia było częścią pakietu reform wprowadzonych tuż po II wojnie światowej przez rząd Bena Chifleya w ramach powojennej „odbudowy” (co należy rozumieć raczej jako przestawianie państwa i społeczeństwa z powrotem na warunki pokoju – fizyczne zniszczenia były w Australii relatywnie bardzo niewielkie).

Podstawowym założeniem przy tworzeniu ANU było, iż ma on być nie tylko placówką dydaktyczną, ale też wysokiej klasy ośrodkiem badawczym. Z tego względu podzielony został na siedem kolegiów – które oferują studia na podobnych zasadach jak inne uczelnie, począwszy od poziomu licencjackiego – oraz dziewięć szkół football tee shirt designs, w których prowadzone są przede wszystkim badania, zaś dydaktyka obejmuje tylko studia II i III stopnia (magisterskie i doktoranckie).

Szkoły zgrupowane są w Instytucie Studiów Zaawansowanych (Institute of Advanced Studies):