Tag Archives: stainless steel mug

Шанцай

1517 км²

2010

1 510 000 чел.

463800

396

Уезд Шанца́й (кит. упр. 上蔡县 how do you tenderize a steak, пиньинь: Shàngcài xiàn) — уезд городского округа Чжумадянь провинции Хэнань (КНР). Название означает «изначальный Цай» и связано с тем, что в этих местах находилась первая столица античного царства Цай.

В XI веке до н. э. чжоуский У-ван выделил эти места в качестве удела одному из своих родственников, в результате чего начало развиваться царство Цай (蔡国). Постепенно оно распространялось на восток, и впоследствии цайский Пин-хоу перенёс столицу на новые земли в современный Синьцай. Царство Цай было поглощено царством Чу, которое в III веке до н. э. пало под ударами царства Цинь.

При династии Цинь был создан уезд Шанцай, который при династии Хань был подчинён округу Жунань (汝南郡). При династии Северная Вэй в 519 году уезд был переименован в Линьжу (临汝县), а при династии Северная Ци расформирован.

При династии Суй в 586 году был создан уезд Уцзинь (武津县), который в 607 году был переименован в Шанцай.

В 1949 году был создан Специальный район Синьян (信阳专区), и уезд вошёл в его состав. В 1965 году из Специального района Синьян был выделен Специальный район Чжумадянь (驻马店专区) stainless steel mug. В 1969 году Специальный район Чжумадянь был переименован в Округ Чжумадянь (驻马店地区).

Постановлением Госсовета КНР от 8 июня 2000 года были расформированы округ Чжумадянь и городской уезд Чжумадянь, и образован городской округ Чжумадянь.

Уезд делится на 4 уличных комитета, 9 посёлков и 13 волостей.

Bøkeskogen

Koordinater:

Bøkeskogen i Larvik er landets første offentlige friområde, skjenket i 1884 av godseier Treschow til Larvik bys befolkning. Området ble i 1980 vernet etter den daværende Naturvernloven som landskapsvernområde. Biologisk klassifiseres skogen som smylebøkeskog.

Området ligger sentralt i Larvik kommune, mellom bysentrum og E18, oppe på Raet. Det finnes to felt med mindre gravhauger fra jernalderen i området. Disse er ikke arkeologisk utgravd.

Skogen eies og drives av Statskog usa football socks, som skjøtter skogen som parkskog, dvs at en søker å beholde en forholdsvis åpen skog med muligheter for ferdsel. Det er fastsatt en forvaltningsplan med hjemmel i verneforskriften. Planen innebærer tynning til fordel for fremtidstrær og gruppevis plukkhogst med naturlig foryngelse og mange tynninger over et langt tidsrom. I de senere år har det vært angrep av bøkeullus som har medført at en del angrepne trær har blitt fjernet for å forhindre videre spredning. Årlig avvirkes ca. 100m³, som for det meste går til ved.

Bøkeskogen har helt siden 1800-tallet fungert som utfluktssted for byens befolkning, og har blitt mye brukt til byfester og markeringer. Det har gjennom årene eksistert en rekke serveringssteder i Bøkeskogen. I dag finnes det en restaurant (Bøkekroa) og en friluftsscene her. Larvik kommune har opparbeidet gangstier i området.

Bøkeskogen er et samlingssted for Larviks befolkning på 17 waist pouch for runners. mai.

En byste av forfatteren Sigurd Mathiesen, utført av Jens Munthe Svendsen, ble reist ved «Trappene» i Bøkeskogen i 1971, på dagen hundre år siden forfatterens fødsel.

I noen år før og under den første verdenskrig ble det holdt filmfremvisninger i en brakkeliknende sommerkino rett sør for den store gravhaugen ved Flaggstengene. Den ble drevet av Chr. Haagaas. Bygningen var en smalt trehus på steinpilarer med inngang på den nordre kortsiden og utgang på begge langsidene. I samme periode hadde også Haagaas en skytebane her.

På steintrappas topp var det før i tiden en utsiktspaviljong der det var servering av forfriskninger da Larvik Bads (fra 1930 Farris Bads) besøkende foretok sine promenader i Bøkeskogen.

Omtrent 1950 ble det slutt på skihoppingen i Bøkeskogen.

Utflytterdagen er et tradisjonsrikt arrangement i Bøkeskogen hver pinsemorgen, hvor utflyttede larvikinger møtes til nostalgisk fellesskap omkring gamle larviksminner. Den ble første gang avholdt i 1953. Et fast innslag er tale for dagen av en kjent utflytter. Første utflyttertaler var Chr. Bonnevie, prestesønnen som var blitt skipsreder. Blant talerne kan Kirsten Schøyen, Arne Nordheim, Anette Bøe og Richard Herrmann nevnes.

En paviljong i sveitserstil ble oppført i 1870. Den nåværende paviljongen i Bøkeskogen ble anlagt i 1938. Den ble tegnet av Larvik-arkitekten Sverre Narve Ludviksen i 1936. Paviljongen hadde amerikansk betongarkitektur fra Hollywood (Hollywood Bowl) som forbilde. Den spesielle utformingen med det skjellformede taket har en viktig, akustisk funksjon. I 1970-årene fant det sted en forlengelse av scenen.

Kulturenheten og eiendomskontoret i Larvik skal i fellesskap foreta en utredning om et restaureringsprosjekt med tilbakeføring til opprinnelig utseende som mål. I dette arbeidet vil en ha nær kontakt med Riksantikvaren stainless steel mug. Det vil sannsaynligvis medføre at paviljongen også får tilbake sine egentlige farger: gul oker, lys blått og hvitt. Det var vanlige kombinasjoner innenfor funkisarkitekturen runners hydration pack. Dersom lokalpolitikerne sier ja, kan musikkpaviljongen være ferdig restaurert sommeren 2009.

Temple Beth Or

Temple Beth Or (formerly Kahl Montgomery) is an historic reform Jewish congregation in Montgomery stainless steel mug, Alabama.

Jews in Montgomery first established Chevra Mevacher Cholim, a society to minister to the sick and bury the dead in 1846. A congregation, named Kahl Montgomery, was formed on May 6, 1849, first meeting in the homes of members, and later renting space on Dexter Avenue. The congregation drafted an official charter in 1852. In 1858, philanthropist Judah Touro left $2,000 to the congregation to purchase land for a temple. The temple was completed on March 8, 1862, at the corner of Church and Catoma Streets, and is still standing today serving as the Catoma Street Church of Christ.

By 1870 cool water bottles, the congregation had grown considerably, and ritual changes continued to occur. In 1874, the congregation adopted a Reform ritual and modeled it after Temple Emanu El of New York City, and was renamed Temple Beth Or. From 1876 to 1888, Hungarian-born Sigmund Hecht served as the rabbi. He also helped to establish a Sunday school.

In 1902, some more recent Ashkenazi immigrants split off to form Agudath Israel Etz Ahayem. On June 6, 1902 a new temple at the corner of Sayre and Clayton Streets was dedicated. In 1933 Rabbi Eugene Blachschleger assumed the position of Rabbi.

By the 1960s, the congregation had outgrown their temple once more. They decided to build a new Beth Or in the Cloverdale neighborhood. In 1961 the current house of worship was dedicated. In 1965 Rabbi David A. Baylinson was elected by the congregation after the untimely death of Rabbi Blachschleger. During Rabbi Baylinson’s nearly 30 years with the congregation, Bar and Bat Mitzvah ceremonies were re-instituted and the prayer books Gates of Prayer and Gates of Repentance were introduced. In 1988, the entrance to the sanctuary, the religion school wing, grounds, and social hall were all renovated. Rabbi Baylinson retired in 1994 and was given the title of Rabbi Emeritus. The current Rabbi, Elliot L enzymes in meat tenderizer. Stevens, assumed the post in July 2007.